Het onmiddellijk inschatten van erelonen en kosten is niet altijd mogelijk.
Wij bekijken dit steeds per dossier en maken hierover duidelijke afspraken bij aanvang van de opdracht.
Tevens wordt er altijd een opdrachtbrief opgemaakt, waarin deze afspraken worden vastgelegd.
Aarzel niet ons voor een afspraak te contacteren via mail of telefonisch